Wszystkie wpisy, których autorem jest kongreskobiet.dolnyslask

IX Kongres Kobiet w Poznaniu

Chcemy być wolne i równe w demokratycznej Polsce, która jest częścią solidarnej Europy!

 

Co to była za moc!!! Tym razem w Poznaniu, już po raz dziewiąty, spotkałyśmy się z kobietami, dziewczynami i mężczyznami z całej Polski na IX Kongresie Kobiet. Było nas ponad cztery tysiące!

Wśród kongresowiczek była pokaźna grupa Dolnoślązaczek i wrocławianek. W tym oczywiście my – członkinie Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet.

Dyskutowałyśmy o wszystkim, co ważne: edukacji, polityce, seksie, wyborach samorządowych, mediach, ekologii, wychowywaniu, a także o tym, co dzieje się z naszym światem i dlaczego tak się dzieje. Wśród gościń i gości Kongresu były m.in. Pierwsze Damy: Jolanta Kwaśniewska i Anna Komorowska, ale także cała masa mądrych kobiet, ekspertek w swoich dziedzinach.

Wszystkich nas łączy jedno przekonanie: Nie ma demokracji bez praw kobiet!

Nagrodę Różnorodności – przyznawaną przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet mężczyznom – odebrał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który gościł nas u siebie. Wręczył mu ją poprzedni laureat – prezydent Słupska Robert Biedroń.

Główną Nagrodę Kongresu Kobiet odebrała pisarka Olga Tokarczuk, wrocławianka!

Kończąc Kongres, tradycyjnie podsumowałyśmy go deklaracją końcową. Jest piękna i ważna. Tu możecie przeczytać jej treść:

,, My kobiety zgromadzone na ogólnopolskim Kongresie Kobiet w Poznaniu, deklarujemy wolę dalszej walki o prawa kobiet i realizację postulatów równościowych, bez których żadna wspólnota nie może być wolną i sprawiedliwą. Nieustannie i z pełną determinacją domagamy się szacunku dla naszej autonomii i uznania praw reprodukcyjnych, domagamy się podjęcia skutecznych działań przeciwko przemocy, a więc stosowania w praktyce Konwencji Rady Europy o zapobieganiu przemocy domowej, domagamy się realnej polityki socjalnej, to znaczy takiej, która nie wyklucza kobiet z rynków pracy i emerytur, domagamy się parytetów w polityce i życiu gospodarczym, domagamy się edukacji nowoczesnej i wolnej od dyskryminacji, domagamy się równej płacy za równą pracę, domagamy się uznania praw osób LGBT, domagamy się zaprzestania dewastacji przyrody, domagamy się ekwiwalentnego do potrzeb wsparcia dla kobiet wychowujących niepełnosprawne dzieci i samotnych matek, domagamy się ściągalności alimentów. Domagamy się równego traktowania, równej wolności, równych szans i możliwości.

Jednocześnie jesteśmy świadome, że żaden z naszych postulatów nie może zostać zrealizowany w państwie, które nie przestrzega podstawowych standardów demokracji. Dziś domagamy się więc wolnych sądów, wolnych mediów, przestrzegania Konstytucji i zasad praworządności.

Jednocześnie deklarujemy wolę inicjowania i wspierania wszelkich inicjatyw, które będą miały na celu wzmocnienie pozycji Polski w Unii Europejskiej i wyprowadzenie jej z dzisiejszej izolacji.  Polska musi być krajem europejskim, a nie krajem „na peryferiach”, musi być krajem patrzącym w przyszłość, a nie w przeszłość, musi być krajem ludzi równych w swoich prawach, a nie krajem wykluczającym i opresyjnym. Pragniemy być wolne i równe w demokratycznej Polsce, która jest częścią solidarnej Europy. ”

 

 

BARBARA LABUDA HONOROWĄ OBYWATELKĄ WROCŁAWIA?

Nasze stowarzyszenie zgłosiło Barbarę Labudę do tytułu Honorowej Obywatelki Wrocławia. Czy nią zostanie w 2016 roku? Dotychczas mamy tylko 2 kobiety wśród kilkudziesięciu mężczyzn , które dostąpiły tego zaszczytu. To poetka Urszula Kozioł i pośmiertnie Aleksandra Natalli-Świat, która zginęła w katastrofie smoleńskiej.

http://m.wroclaw.wyborcza.pl/…/1,106542,19789166,barbara-la…
Fot. gazeta.pl i wyborcza.pl

 

Porozmawiajmy o feminiźmie

Zapraszamy na otwarte zebranie Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, 25 lutego, godz. 17:00, Sektor3, ul. Legnicka 65, Wrocław.
Porozmawiamy o FEMINIZMIE. Czym jest i czy jest nam potrzebny? A może… nie jest?  Dlatego zapraszamy również nie-feministki, nie- feministów i niezdecydowanych. Będziemy się wzajemnie słuchać, dyskutować i spierać – nie kłócić!

Spotkanie poprowadzi Monika Szymańska

Porozmawiajmy o feminiźmie
od prawej: Irena Kamińska, Jadwiga Gałęcka, Monika Szymańska, Elżbieta Polewska, Katarzyna Lubiniecka, Katarzyna Barczyk

Konferencja 19-11-2015

Szanowne Panie oraz Szanowni Panowie,

Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet wraz z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu zaprasza na organizowaną przez nas konferencję  pt. Równość płci w zarządzaniu kapitałem ludzkim – Dolny Śląsk na tle międzynarodowym, która odbędzie się                         w czwartek, 19 listopada 2015, w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej ul. Ostrowskiego 22 , w godzinach 10.00-14.00.

Czytaj dalej Konferencja 19-11-2015

Konsekwencje stereotypów płciowych

Irena Kamińska – Regionalna Pełnomocniczka
Kongresu Kobiet we Wrocławiu:

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO 
WE WROCŁAWIU:

„Konsekwencje stereotypów płciowych”.

W dniu 23-09-2015 przeprowadziłam szkolenie antydyskryminacyjne „Bez tabu” wg prezentacji Joanny Piotrowskiej z Feminoteki pt. „Konsekwencje stereotypów płciowych”.
Czytaj dalej Konsekwencje stereotypów płciowych