Konsekwencje stereotypów płciowych

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO WE WROCŁAWIU
Prowadząca Irena Kamińska – Regionalna Pełnomocniczka 
Kongresu Kobiet we Wrocławiu