IDKK B.Labuda z EKD

Relacja z Dolnośląskiego Kongresu Kobiet

I Dolnośląski Kongres Kobiet eksplodował energią!
Autorka: Elżbieta Klimek-Dominiak

Wyszłam z Kongresu Kobiet zachwycona bezpośrednim, żywym kontaktem z aktywnymi od dawna, zasłużonymi dla wolności i przemian kobietami, naładowana energią do działania i nadzieją na dalsze równościowe zmiany w Polsce.

Pierwszy Dolnośląski Kongres Kobiet z udziałem m.in. zasłużonej działaczki opozycji demokratycznej w PRL, założycielki Parlamentarnej Grupy Kobiet i jednej z matek III RP, dr Barbary Labudy, Marszałkini Sejmu RP, Wandy Nowickiej, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, dr Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz  oraz  Prezeski Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Doroty Warakomskiej, który odbył się 16.11.2013. we Wrocławiu, obudził ze społeczno-politycznego letargu mnóstwo kobiet i mężczyzn. Uczestniczki i uczestnicy Kongresu Kobiet mieli okazję usłyszeć jak panelistki z elokwencją i humorem podważały wciąż rozpowszechniane, nawet na wyższych uczelniach, stereotypy o rzekomej szkodliwości studiów gender, feminizmu, parytetów czy publicznej działalności kobiet.

W nawiązaniu do popularnej ostatnio retoryki „polowania na czarownice z kręgu gender studies i feminizmu”, panelistki radośnie i odważnie ogłaszały, że przybyły na Kongres Kobiet na nowoczesnych „miotłach” oraz równie śmiało i wyraziście odkłamywały nieporozumienia, mity i dezinformację  nt. celowości wprowadzania równościowych zmian w polskim życiu społecznym, szkolnictwie, języku i polityce. A w czasie przerwy i filmu o poprzednich pięciu ogólnopolskich Kongresach Kobiet wiele uczestniczek i jeden uczestnik odtańczyli dynamiczny taniec „One Billion Rising”, związany ze światową kampanią przeciwko przemocy wobec kobiet.

Szczególnie dobitnie wybrzmiał panel o stereotypach na temat przemocy i ich skutkach w życiu kobiet z udziałem m.in. prof. dr hab. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz, Dziekany Wydziału Nauk Pedagogicznych DSWE, która mówiła m.in. o różnicach w wychowaniu synów i córek oraz o sposobach podważania społecznego przyzwolenia dla ukrywania przemocy domowej. Dr Maria Pawłowska, wykładowczyni PAN i Gender Studies wskazała na uwarunkowania biologiczne sprzyjające szczególnie opiece mężczyzn nad małym dzieckiem, którzy także mogą doświadczyć dobroczynnego wpływu hormonu oksytocyny uwalnianego w  organizmach mężczyzn przy kontakcie z dzieckiem i równoważącego działanie testosteronu. Z kolei Dr Anita Kucharska-Dziedzic, Prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „Baba”, rozprawiła się z popularnymi wyobrażeniami na temat sprawców przemocy, jako posiadających logiczne powody do stosowania przemocy wobec kobiet, oraz rzekomej bezstronności i bezradności świadków, które znacznie utrudniają ściganie takich przestępstw. Panel prowadzony był przez Dorotę Seweryn- Stawarz, radczynię prawną oraz współzałożycielkę Fundacji na Rzecz Równości i Różnorodności.

Poruszające i ważne wypowiedzi dr Barbary Labudy i dr Kozłowskiej-Rajewicz, demitologizujące popularne wyobrażenia nt. celów studiów gender, feminizmu i parytetu, jako tymczasowego rozwiązania wyrównującego szanse kobiet na udział w życiu publicznym, padły w panelu o równości i różnorodności.

Kobiety dzieliły się również swoimi doświadczeniami na temat różnych definicji sukcesu oraz zawodowych pułapek, w które bardzo łatwo wpaść m.in. prowadząc własną działalność gospodarczą, ale też zarządzając np. szpitalem onkologicznym. Wystąpienie Anny Barton, wyraziście opisującej dramatyczne i komiczne aspekty zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w PRL na długo pozostanie w pamięci uczestniczek I Dolnośląskiego Kongresu Kobiet. Również praktyczne wskazówki Doroty Warakomskiej, która przekonywała, że prawdziwy sukces i zadowolenie można odnieść tylko wtedy, kiedy odnajdzie się to, co robi się z pasją i pod warunkiem, że uświadomi się sobie swoje najmocniejsze atuty i wykorzysta je, pomimo licznych przeszkód ograniczających możliwości kobiet w pracy zawodowej czy społecznej. Zagrożenia związane z nadmierną, kulturowo wyuczoną, skromnością wielu kobiet w definiowaniu swoich osiągnięć znakomicie zilustrowała wypowiedź Prof. Alicji Chybickiej, kierowniczki Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu, wielokrotnie nagradzanej (m.in. Złotym Krzyżem Zasługi) za swoją pracę naukową i działalność społeczną, która podobnie jak wiele innych uczestniczek tej dyskusji, była zaskoczona zaproszeniem jej przez moderatorkę, Katarzynę Lubliniecką, do panelu na temat sukcesu.

Kongres Kobiet nie mógł się odbyć bez panelu o kobietach w polityce. O tym dlaczego i jak warto zaangażować się w działalność polityczną mówiły członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, dr Barbara Labuda, Marszałkini Sejmu, Wanda Nowicka, Przewodnicząca Partii Kobiet, Iwona Piątek, i Burmistrzyni Nysy, Jolanta Barska. Z werwą i udziałem publiczności prowadziła go Dorota Warakomska, prezeska i rzeczniczka Stowarzyszenia Kongres Kobiet, której towarzyszył w tle jej inteligentny pies, Blues.

Jako, że jednym z atutów Kongresu Kobiet jest różnorodność, swoje miejsce odnalazły w nim również przedstawicielki „młodego pokolenia” kobiet (np. studentki, doktorantka i blogerka) w panelu o równości i różnorodności oczami młodego pokolenia kobiet.

Na zakończenie I Dolnośląskiego Kongresu Kobiet we Wrocławiu, przyszła Pełnomocniczka Kongresu Kobiet na Dolnym Śląsku, Irena Kamińska, przedstawiła Postulaty I Dolnośląskiego Kongresu Kobiet:

  1. Domagamy się promowania i wdrażania „Europejskiej Karty Równości Kobiet i mężczyzn w Życiu Lokalnym” przez Władze Wrocławia i województwa Dolnośląskiego we współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami innych niezinstytucjonalizowanych grup społecznych.
  1. Oczekujemy zintensyfikowania działań władz miasta w celu przeciwdziałania przejawom wszelkiej przemocy, w tym przemocy wobec kobiet i dzieci. Postulujemy powoływanie mieszanych, damsko-męskich grup interwencyjnych policji w sprawach przemocy domowej.
  1. Naszym celem jest również szukanie wsparcia władz samorządowych w organizowaniu kampanii informacyjnych, kongresów, warsztatów i spotkań promujących równoważenie obowiązków zawodowych i domowych kobiet i mężczyzn.
  1. Promujemy równościowe programy edukacyjne. Naszym priorytetem jest również kampania na rzecz odkłamania słowa GENDER.
  1. Popieramy inicjatywy ustawodawcze, mające na celu wprowadzenie parytetów i suwaka na listach wyborczych. W najbliższych wyborach samorządowych będziemy wspierać wszystkie kandydatki- kobiety, niezależnie od ich przynależności partyjnej, o ile będąca zmianami wspierającymi równouprawnienie kobiet w życiu publicznym.

 

Wyszłam z Kongresu Kobiet zachwycona bezpośrednim, żywym kontaktem z aktywnymi od dawna, zasłużonymi dla wolności i przemian kobietami, naładowana energią do działania i nadzieją na dalsze równościowe zmiany w Polsce.

 

dr Elżbieta Klimek-Dominiak

Kierowniczka Pracowni Badawczej „Center for Gender Studies- University of Wroclaw” i adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego