Konferencja 19-11-2015

Szanowne Panie oraz Szanowni Panowie,

Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet wraz z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu zaprasza na organizowaną przez nas konferencję  pt. Równość płci w zarządzaniu kapitałem ludzkim – Dolny Śląsk na tle międzynarodowym, która odbędzie się                         w czwartek, 19 listopada 2015, w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej ul. Ostrowskiego 22 , w godzinach 10.00-14.00.

 

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się poniżej,  formularz zapisów znajdziecie Państwo tutaj.

Prosimy o rejestrowanie się na konferencję oraz zabranie ze sobą wydrukowanego biletu.

Program konferencji: 
9.30 –10.00    Rejestracja uczestników
10.00 –10.10   Otwarcie konferencji: powitanie uczestników i słowo wstępne
dr Irena Tomys, Rektor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu
Irena Kamińska, Prezeska Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet
10.10 –10.30    Równość płci na rynku pracy – Dolny Śląsk na tle międzynarodowym,                                                                                                            dr inż. Teresa Kupczyk, Prorektorka ds. naukowo- badawczych, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
10.30 –11.00    Obowiązujące w Polsce prawo w zakresie równości płci na rynku pracy i ocena skuteczności jego działania w praktyce,       prof. Monika Płatek, Kierowniczka Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW                                                             11.00 – 11.20    Dyskryminacja na rynku pracy ze względu na płeć – skutki dla ludzi oraz organizacji,                                                                                        dr Dorota Merecz–Kot, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi                          11:20 – 11:50  Dyskryminacja płci jako przedmiot orzeczeń sądów polskich i europejskich, przedstawicielka Fundacji na Rzecz Równości radczyni prawna  Dorota Seweryn-Stawarz
11.50 –12.10    Przerwa kawowa
12:10 – 12:40    Polska na tle innych krajów: perspektywa i kryteria Unii Europejskiej w ocenie dyskryminacji na rynku pracy
dr Ewa Rumińska-Zimny, ekonomistka, ekspertka ONZ, prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet przy SGH oraz członkini zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet
12.40 –13.00  Dobre praktyki w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach z uwzględnieniem równości płci,                         dr Anna Hildebrandt-Mrozek (Instytut Talentów FLASHPOINT)         13:00-13:20    Dobre praktyki w zarządzaniu różnorodnością w Hiszpanii: Diversity Audit&Gender Balance Teams –                                Anna Zelno, Diveristy Strategies Manager w Talengo(Hiszpania)           13:20- 13:50   Pytania do panelistów i dyskusja na temat oceny sytuacji i koniecznych zmian
13.50 – 14.00    Podsumowanie i zakończenie konferencji,                          dr inż. Teresa Kupczyk, prorektorka ds. naukowo- badawczych, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.