I Dolnośląski Kongres Kobiet

Świat Kobiet – szanse, zagrożenia, dążenia
Wrocław, 16 listopada 2013 r.

PROGRAM

9.00 – 10.00 – Rejestracja uczestniczek i uczestników
10.00 – 10.45 – Powitanie i oficjalne rozpoczęcie I DKK

 • Film i prezentacja historii Kongresu Kobiet

Wśród zaproszonych panelistek i panelistów jest m. in.: Wanda Nowicka, Barbara Labuda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dorota Warakomska, Joanna Piotrowska, Lidia Geringer de Oedenberg, Alicja Chybicka, Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Robert Kwaśnica, Anna Wróbel, Alicja Janosz, Piotr Pacewicz, Teresa Kupczyk i wiele innych ciekawych osób.

10.45 – 11.30 Panel 1. Na czym polega równość, na czym różnorodność.

Cel: Omówienie podstawowych pojęć: feminizm, gender, parytety, kwoty i patriarchat, w kontekście walki z dyskryminacją, wyrównywania szans i sprawiedliwości społecznej.

Niektóre z pytań, na które szukamy odpowiedzi:

 • Skąd wrogość do feminizmu zarówno wśród mężczyzn jak i wśród kobiet?
 • Kobiety mają zagwarantowaną równość w Konstytucji i przepisach prawa. Czy w życiu zawodowym, społecznym i prywatnym są równoprawnymi partnerkami dla mężczyzn i innych kobiet?
 • Czy dyskryminacja ze względu na płeć dotyka wszystkich bez względu na płeć?
 • Czy Kościół boi się gender?
 • Dlaczego kobiety domagają się parytetów w sejmie?
 • Czym jest równość, a czym równe i sprawiedliwe traktowanie niezależnie od różnic?

11.30 – 11.45 – Przerwa kawowa

11.45 – 13.00 Panel 2. Stereotypy i ich skutki w życiu kobiet.

Cel: Chcemy porozmawiać o tym, co dla kobiet jest dodatkowym obciążeniem w życiu (funkcja rozrodcza, opiekuńcza, wychowawcza) oraz o stosowanych wobec nich rodzajach przemocy.

Niektóre z pytań, na które szukamy odpowiedzi:

 • Czym jest macierzyństwo dla kobiet?
 • Skąd biorą się stereotypy i jak oddziałują na życie kobiet z podziałem na etapy: dzieciństwo, rodzicielstwo, aktywność zawodowa, codzienność domowa?
 • Dlaczego dyskryminacja i przemoc wobec kobiet jest możliwa?
 • Dlaczego kobiety często godzą się na przemoc stosowaną wobec nich i ich dzieci?

13.00 – 14.00 – Przerwa na lunch

W trakcie przerwy wspólny taniec „One Billion Rising”

14.00 – 15.00Panel 3. Oblicza sukcesu.

Cel: Przedstawienie kobiet, które uważamy za „kobiety sukcesu”. Opowiedzą o swojej drodze do kariery; jakie przeszkody napotykały, czy i jaką za nią zapłaciły cenę, co im pomagało, a co przeszkadzało w osiągnięciu sukcesu.

Niektóre z pytań, na które szukamy odpowiedzi:

 • Czy „sukces” jest rozumiany przez mężczyzn i kobiety tak samo?
 • Jakie są sfery kobiecych „sukcesów”?
 • Czy kobiety, które odniosły sukces zawodowy, polityczny są traktowane przez partnerów biznesowych/społeczeństwo/media tak samo jak ich męscy odpowiednicy?
 • Jakie mogą być skutki podejmowanej przez kobiety decyzji o „poświęceniu się” rodzinie?

15.00 – 15.45Panel 4. Równość i różnorodność oczami młodego pokolenia kobiet.

Cel: Pokolenie dzisiejszych dwudziestolatek zapewne widzi świat inaczej niż ich rodzice. Postaramy się ustalić, jaki jest „świat wartości nadrzędnych” dla kobiet wchodzących w dorosłość i aktywność społeczną. Jak weryfikuje się w zderzeniu z „męskimi regułami gry”.

Niektóre z pytań, na które szukamy odpowiedzi:

 • Jak pokolenie 20+ umiejscawia siebie w zmieniającym się świecie?
 • Co rozumie pod pojęciem „społeczeństwo obywatelskie” i czy widzi w nim jakieś znaczące dla siebie miejsce?
 • Co dla kobiet „na starcie” jest najważniejsze, jakie cele chcą realizować, co rozumieją pod pojęciem „sukces”?
 • Czy i jakie napotykają/zauważają przeszkody na drodze realizacji swoich celów?
 • Co dla młodego pokolenia oznacza zobowiązanie wobec rodziców?

15.45 – 16.00 – Przerwa kawowa

16.00 – 17.30Panel 5. Kobiety w polityce.

Cel: Wykazanie, że proporcjonalna reprezentacja kobiet i mężczyzn w polityce jest szansą na zrównoważony rozwój społeczeństwa/społeczeństw. „Męska” polityka się nie sprawdza: obserwujemy coraz większe rozwarstwienia społeczne, zdewastowany rynek pracy, niewydolność służby zdrowia, dramatycznie niską „dzietność” Polek i wiele innych negatywnych jej skutków, które owocują wzrastającym brakiem zaufania do rządzących.

Niektóre z pytań, na które szukamy odpowiedzi:

 • Czy sam fakt, że będzie więcej kobiet w polityce zmieni ją na lepsze?
 • Czy łatwo być w świecie polityki zachowując czystość idei.
 • Co sądzicie na temat zwiększenia udziału kobiet we władzach samorządowych i jak promować kobiety, aby mogły się tam znaleźć?
 • Jakie popełniamy błędy, kiedy już zostajemy polityczkami?
 • Czy i jak promujecie „Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym”?
 • Jaką rolę spełniają ruchy społeczne, takie jak KK i organizacje pozarządowe, w walce o realne równouprawnienie kobiet?
 • Co z tą solidarnością kobiet?

17.30 – 18.00 – Zakończenie I Dolnośląskiego Kongresu Kobiet

Działamy na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.