O nas

Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet

Celem naszego stowarzyszenia jest aktywizacja społeczna i polityczna mieszkanek Dolnego Śląska. Nie jesteśmy związane z żadną instytucją ani partią polityczną. Łączy nas dążenie do realizacji postulatów, wśród których najważniejsze to przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet, wyrównywanie dysproporcji płacowych, zmiana polityki prorodzinnej czy ochrona kobiet i dzieci przed przemocą. Inspiruje nas Kongres Kobiet – społeczna inicjatywa zrzeszająca organizacje pozarządowe i osoby indywidualne z całego kraju, o różnych poglądach, z różnych środowisk, które łączy wspólny cel.


irena.okulary

IRENA KAMIŃSKA – Prezeska Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet. Regionalna Pełnomocniczka Kongresu Kobiet we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z tytułem mgr inż. technologii żywności.
Działa społecznie na rzecz praw kobiet od 2007 roku, współpracując z licznymi organizacjami, w kraju i za granicą, dla których ważna jest sprawiedliwość społeczna oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego.
Uważa, że kluczem do poprawy sytuacji kobiet w społeczeństwie jest wzmacnianie ich poczucia własnej wartości i niezależności.
Preferuje partnerski model rodziny, ze względu na dobro wszystkich jej członków. Zwiększenie obecności kobiet w polityce uważa za niezbędne dla rozwoju Polski.
Prywatnie mama dorosłej córki, joginka, miłośniczka dobrej literatury o tematyce społecznej, politycznej i psychologicznej.
Kontakt:
irenakaminska@vp.pl
tel.606 20 45 53

Zarząd  2015-2016

Zdjęcie zarząd SDKK 2015-16

 • Irena Kamińska – prezeska
 • Monika Szymańska wiceprezeska
 • Elżbieta Polewska wiceprezeska
 • Elżbieta Koszałka sekretarz
 • Jadwiga Gałęcka – skarbniczka

  Rada Programowa

  • Izabela Beno
  • Renata Berdowicz
  • Irena Kamińska
  • Joanna Kania
  • Elżbieta Klimek-Dominiak
  • Elżbieta Koszałka
  • Sebastian Kotlarz
  • Teresa Kupczyk
  • Katarzyna Lubiniecka
  • Małgorzata Marszałek
  • Mira Nikodemska
  • Mirosława Nowak-Dziemianowicz
  • Elżbieta Polewska
  • Wioletta Samborska
  • Dorota Stawarz
  • Monika Szymańska
  • Joanna Uryn
  • Teresa Wincek

  • Jesteśmy członkiem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

   Wsparcie

   Będziemy wdzięczne za wsparcie naszej działalności:
   Nr konta 46 2030 0045 1110 00000273 4580
   Treść przelewu:
   Darowizna pieniężna na cele statutowe
   Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, Pesel

       Deklaracja członkowska

kliknij w link., by pobrać DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Składka członkowska wynosi 50 zł rocznie.

Działamy na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.